– English after Dutch –

Algemene informatie

GSV Excalibur kent anno 2024 zo’n 800 leden en donateurs. Met het groeien van onze vereniging, die sinds 1984 bestaat, is het aantal activiteiten die wij aan onze leden kunnen aanbieden ook gestaag gegroeid. Wij doen veel voor onze leden en gelukkig doet een groot aantal actieve leden ook veel voor de GSV. Mede door de inzet van de groep enthousiaste leden die zitting neemt in de verschillende commissies, zijn wij in staat om wekelijks een breed scala aan activiteiten aan te bieden. Deze variëren van sociale activiteiten zoals borrels, kroegcolleges en een gala, tot meer educatieve activiteiten als een congres, studiereizen, excursies en lezingen.

Zitting nemen als commissielid in één (of meerdere) commissie(s) is een leuke en leerzame ervaring waar je de rest van je studententijd de vruchten van kunt plukken. Lijkt het jou ook leuk om ook zitting te nemen in één van onze commissies, of wil je eens een vergadering bijwonen om te zien of het iets voor je is? Stuur dan een e-mail naar excalibur@let.ru.nl, stuur ons een berichtje op WhatsApp of spreek één van de bestuurs- of commissieleden persoonlijk aan! De commissies zijn altijd blij met leden die zich voor de vereniging in willen zetten.

Overzicht commissies

Social Mediacommissie
Sportcommissie

 

General Information

GSV Excalibur has around 800 members and contributors anno 2024. With the growth of our association, which has existed since 1984, the number of activities we can offer to our members has also grown steadily. We do a lot for our members and fortunately a large number of active members also do a lot for the GSV. Partly due to the efforts of the group of enthusiastic members who serve on the various committees, we are able to offer a wide range of activities every week. These range from social activities such as drinks, pub lectures and a gala, to more educational activities such as a congress, study trips, excursions and lectures.

Joining one (or more) committees is a fun and educational experience that will benefit you for the rest of your student life. Would you also like to join one of our committees, or would you like to attend a meeting to see if it is something for you? Then send an e-mail to excalibur@let.ru.nl, send us a message on WhatsApp or speak to one of the board or committee members in person! The committees always welcome members who want to get involved for the association.

Overview committees