Geschiedenis van de Vereniging

De geschiedenis van de GSV Excalibur voert ons terug naar de jaren ’60. Hoewel menig geschiedenisstudent zich dit nu nauwelijks meer voor kan stellen, was dat een tijd waarin geschiedenisstudenten nog verplicht lid werden van het Nijmeegsch Studenten Corps (NSC) Carolus Magnus en de facultaire ondervereniging van het corps, de Nijmeegse Historische Studentenkring (NHSK) Dr. Huybers. (Vernoemd naar Dr. H.F.M. Huijbers, de eerste hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de KUN en groot kenner van de 16e eeuw.) De jaren ’60 waren echter ook een tijd waarin het aantal geschiedenisstudenten enorm toenam en er een linkste studentenemancipatiestroom op gang kwam, met demonstraties en bezettingen als gevolg. Deze tijdgeest paste niet meer bij de identiteit van de gezelligheidsvereniging NHSK en in 1972 besloten de voormalig bestuursleden de vereniging daarom ‘in ruste te laten gaan’. Hierna ontstond er echter een zekere leegte voor de Nijmeegse geschiedenisstudent wat betreft het bestaan van een actieve studievereniging.

Aan deze leegte kwam een einde toen op de historische datum van 29 februari 1984 een aantal enthousiaste studenten, waaronder Frank Meulendijks en Hans Marcelis, de Geschiedenis Studenten Vereniging oprichtten. De GSV moest juist geen dispuut, maar een studievereniging met een open en democratisch karakter worden. Er moest een breed aanbod van activiteiten komen, zowel studiegerelateerd als voor de gezelligheid; waaronder feesten, reizen, lezingen en films. Ook werd het bij ons allen welbekende Historisch Institutioneel Tijdschrift opgericht. De laagdrempeligheid van de vereniging wierp zijn vruchten af en na één week had de GSV maar liefst ruim 200 leden.

Sindsdien is de GSV alleen nog maar verder gegroeid: vandaag de dag kent ze zo’n 700 leden en donateurs. Ieder jaar kent de GSV een nieuw bestuur dat zich telkens weer inzet voor de levendigheid, ontwikkeling en groei van de vereniging. Vele discussies zijn gevoerd omtrent het imago van de GSV, de incrowdproblematiek en de man- vrouwverhouding binnen de geschiedenisvereniging. Dit alles heeft bijgedragen aan het karakter van de GSV zoals wij haar nu kennen. Toen de GSV drie jaar bestond, kreeg onze studievereniging haar huidige naam: GSV Excalibur. Dit was de winnende naam die Dr. P. Bange (Middeleeuwen) had voorgesteld als reactie op een prijsvraag in het HInT.

Het open en veelzijdige karakter van de vereniging is blijven bestaan. Een breed aanbod aan activiteiten: van borrels, feesten en een gala, tot lezingen, reizen, debatten en een congres wordt aan alle leden aangeboden. En hoewel de GSV-leden vroeger veel te vinden waren in café Groenewoud of café Het Haantje, vindt tegenwoordig de bekende woensdagavondborrel plaats in café Camelot aan de Grote Markt. Waar tot op de dag van vandaag enthousiaste GSV-leden bij elkaar komen om te genieten van een lekker drankje en om een avond te ontspannen met hun vrienden binnen de GSV.