– English after Dutch –

Verenigingsstructuur

Aangezien de GSV een grote vereniging is van zo’n 800 leden en donateurs, waarvan er zo’n 120 actief zijn in commissies, is in dit menu de structuur van de GSV aangegeven. Klik op de afzonderlijke organen voor meer informatie.

De belangrijkste organen van de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging en is verantwoording verschuldigt aan de Algemene Ledenvergadering. Zie de statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging voor meer informatie over deze wisselwerking. 

Actieve leden kunnen deelnemen in een of meerdere van de 21 commissies die de GSV biedt.

De vereniging neemt hiernaast nog deel in enkele externe samenwerkingsverbanden, waaronder de SGN, het SOFv en het LETO.

 

Association structure

As the GSV is a large association of about 800 members and donors, of which about 120 are active in committees, this menu shows the structure of the GSV. Click on the individual bodies for more information.

The main bodies of the association are the General Members’ Assembly and the Board. The Board is responsible for the day-to-day management of the association and is accountable to the General Members’ Assembly. See the association’s statutes and rules of procedure for more information on this interaction.

Active members can participate in one or more of the 21 committees the GSV offers.

In addition, the association participates in a number of external partnerships, including the SGN, the SOFv and the LETO.