Aangezien de GSV een grote vereniging is van ruim 750 leden, waarvan er zo’n 120 actief zijn in commissies, is in dit dropdown menuutje de structuur van de GSV aangegeven. Klik op de afzonderlijke organen voor meer informatie.

De belangrijkste organen van de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging en is verantwoording verschuldigt aan de Algemene Ledenvergadering. Voor meer informatie over deze wisselwerking: zie de statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging.

Actieve leden kunnen deelnemen in een of meerdere van de 17 commissies die de GSV biedt.

De vereniging neemt hiernaast nog deel in enkele externe samenwerkingsverbanden, waaronder de SGN, het SOFv en het LETO.