Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)

In het SGN (opgericht in 1936) bestuur zitten afgevaardigden van alle studieverenigingen Geschiedenis uit heel Nederland. Het SGN bestuur is een overlegorgaan waar de verschillende verenigingen problemen en oplossingen voor deze problemen kunnen aandragen.

Ook wordt er ieder jaar een SGN-dag georganiseerd door een van de studieverenigingen. Dit jaar (2018 – 2019) heeft UHSK de eervolle taak om de SGN-dag te organiseren. Op vrijdag 5 april is iedereen welkom in Utrecht om te genieten van de SGN-dag. Meer informatie over deze dag zal later bekend worden gemaakt.

De verschillende verenigingen die bij de SGN zijn aangesloten zijn als volgt:

Kleio (Amsterdam (UvA))

Kleio is de studievereniging voor (kunst)geschiedenisstudenten aan de Universiteit van Amsterdam. De vereniging is in 1929 opgericht en maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Kleio, die haar naam ontleent aan de muze van de geschiedschrijving, is met haar 600 leden een van de grootste verenigingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De vereniging kent meerdere commissies die zich door het jaar heen inzetten om verschillende activiteiten te organiseren waaronder 7 reisjes. Kleio tracht in het bruisende Amsterdam een toegankelijk karakter te behouden.

VSGVU Merlijn (Amsterdam (VU))

VSGVU Merlijn is de super-gezellige studievereniging Geschiedenis van de Vrije Universiteit. Naast de vele feesten, activiteiten en borrels wordt er ook veel aandacht geschonken aan studie-inhoudelijke activiteiten.​

UHSK (Utrecht)

De UHSK, ofwel de Utrechtse Historische Studentenkring, is de studievereniging van Geschiedenis in Utrecht. De vereniging is opgericht in 1926 en telt 1400 leden. Met 21 commissies en ongeveer 100 evenementen per jaar probeert de UHSK zowel op sociaal als educatief gebied actief te zijn. De UHSK-kamer ligt in het historisch centrum van Utrecht.

ACE (Rotterdam)

In februari 1982 werd de studievereniging voor maatschappijgeschiedenis opgericht. Genaamd de Faculteitsvereniging Maatschappijgeschiedenis Rotterdam. In 1990/1991 is de studie Kunst & Cultuurwetenschappen toegetreden tot de faculteit, dit resulteerde in een ‘nieuwe’ verenigde studievereniging genaamd: histartes, een combinatie tussen history en arts. Daarnaast verwelkomde de faculteit in 2009 opnieuw een nieuwe bachelor, namelijk: communicatiewetenschappen afgekort tot IBCoM. Om de vereniging toegankelijker te maken voor deze voornamelijk buitenlandse studenten, werd in 2014 besloten om de naam te veranderen in International Faculty Association ACE. Momenteel als studievereniging van de Erasmus faculteit geschiedenis, cultuur en communicatie heeft ACE ongeveer 800 leden met 12 actieve commissies. Deze commissies organiseren gedurende het academische jaar alle evenementen.

HSVL (Leiden)

De Historische Studievereniging Leiden is opgericht in 1989 als samenwerking tussen vier historische disputen. Gedurende het jaar organiseren wij vele activiteiten, feesten, reizen, boekverkopen en nog veel meer. De HSVL telt ruim 900 leden, 11 commissies en 6 bestuursleden. Op de oudste universiteit van Nederland, zijn wij te vinden in het prachtige gebouw; het Huizinga. Wees vooral welkom voor een befaamd kopje hokkoffie wanneer je een keer in het mooie Leiden bent.

GHD Ubbo Emmius (Groningen)

Een van de zeven studieverenigingen die aangesloten is bij SGN, is GHD Ubbo Emmius. Dé studievereniging voor geschiedenisstudenten uit Groningen met momenteel 800 leden. Ubbo Emmius was de eerste rector magnificus aan de Rijksuniversiteit en sinds 1936 draagt deze vereniging zijn naam. Meer weten? Klik op het kopje!