– English after Dutch –

De een heeft een passie voor 17de eeuwse jurken, de ander weet alles van Romeinse militaire formaties of je hebt gewoon heel veel “Game of Thrones” gekeken. Verschillende passies brengen ons allemaal samen bij de studie Geschiedenis. Bij de GSV zijn we tussen alle gezelligheid door zeker niet vergeten waarom we aanvankelijk in Nijmegen zijn neergestreken: om te studeren! Zo hebben we een Onderwijs- en Lezingencommissie binnen de vereniging die zich bezig houdt met onderwijsgerelateerde- en onderwijsondersteunende zaken. Hierbij moet men denken aan museummiddagen en kroeg- of lunchlezingen. De commissiewerkt hierbij ook samen met docenten waardoor je de kans krijgt om ook na je colleges op een informelere manier in contact kan komen met je docenten. Waarom je Geschiedenis in de oudste stad van Nederland moet komen studeren lees je in het andere orgaan van dit menu.

Stages en Projecten

Op onze LinkedIn en in onze nieuwsbrief worden regelmatig stages en projecten gedeeld voor studenten Geschiedenis en Comparative European History aan de Radboud Universiteit. Ontdek snel welke werkgevers er staan te popelen om jou te verwelkomen in hun midden!

Geschiedenis Studeren?

Historici zijn nodig om op een verantwoorde manier naar de samenleving te kijken. Studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid worden van de studievereniging GSV Excalibur geeft jou de mogelijkheid om jezelf op een verantwoorde en prettige manier tot historicus te ontwikkelen.

 

Some have a passion for 17th-century dresses, others know all about Roman military formations or you just watched a lot of “Game of Thrones”. Different passions bring us all together when studying History. At the GSV, in between all the ‘gezelligheid’, we certainly haven’t forgotten why we originally settled in Nijmegen: to study! Therefore we have an Education and Lectures Committee within the association that deals with education-related and education-supporting matters. This includes museum afternoons and pub or lunch lectures. The committee also works together with teachers in this regard, giving you the chance to interact with your teachers in a more informal way even after your lectures. Why you should come and study history in the oldest city in the Netherlands can be read in the other part of this menu.

Internships and Projects

Internships and projects are regularly shared on our LinkedIn and in our newsletter for History and Comparative European History students at Radboud University. Find out soon which employers are eager to welcome you into their midst!

Studying History?

Historians are needed to look at society in a responsible way. Studying at Radboud University Nijmegen and becoming a member of the study association GSV Excalibur gives you the opportunity to develop yourself as a historian in a responsible and pleasant way.