Wie zijn wij?

GSV Excalibur is de studievereniging van de opleiding geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Vereniging heeft meer dan 700 leden waarvoor ze elk jaar over de honderd activiteiten organiseert. Deze activiteiten variëren van lezingen en congressen tot feesten, borrels en sportactiviteiten. Onze vereniging bestaat voornamelijk uit geschiedenisstudenten, maar ook alumni en verschillende donateurs. Omdat GSV Excalibur een studievereniging is hebben we geen winstoogmerk waardoor we geheel afhankelijk zijn van contributies, donaties en subsidies.

Wat hebben wij te bieden?

Wij hebben als GSV een breed netwerk binnen historische en wetenschappelijke kringen in Nederland. Door ons diverse ledenbestand kunnen wij u onder de aandacht brengen bij een grote groep studenten en alumni.
Een samenwerking met GSV Excalibur kan voor uw bedrijf een uitstekende manier zijn om bekendheid te verwerven bij studenten. Dit betreft niet louter uw naamsbekendheid, maar schept ook duidelijkheid over uw bedrijfsactiviteiten bij een potentiële groep werknemers of stagiairs. Daarbij beperken onze activiteiten ons niet tot ons ledenbestand maar kennen wij ook open toegankelijke activiteiten.

Sponsoring

Wij hebben verschillende opties en mogelijkheden voor partnerschappen en sponsoring. De verschillende opties zijn hieronder te vinden.

Bij interesse of vragen is de vereniging te bereiken via het volgende e-mailadres: Excalibur@let.ru.nl

Website 

U kunt een banner met logo krijgen op de website onder het kopje partners. Daarnaast worden mogelijke acties verder uitgelegd achter de portal van de leden.

Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT)

Het Historisch Institutioneel tijdschrift, ook wel bekend als het HInT, is het verenigingsblad verschijnt vijf keer per jaar. Het HInT kent een oplage van 300 stuks (met uitzondering van de introductie-editie van 150 stuks). Bovendien heeft het blad haar eigen webpagina welke tevens toegankelijk is voor oud- en niet-leden.

Er zijn mogelijkheden om te adverteren in het verenigingsblad. Advertenties kunnen een hele, halve of kwart pagina in beslag nemen. Er kan gekozen worden voor een jaarcontract of voor een eenmalige advertentie.

Social Media

De GSV is op verschillende social media kanalen actief waarbij opties tot sponsoring mogelijk zijn! We zijn actief op Facebook, Instagram en LinkedIn om contact te onderhouden met onze huidige en oud-leden.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt verstuurd naar alle leden en donateurs. Hierin kunnen sponsoracties worden meegenomen, zoals de vermelding van uw bedrijfslogo of advertenties.