Wie zijn wij?

GSV Excalibur is de studievereniging van de opleiding geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Vereniging heeft meer dan 600 leden waarvoor ze elk jaar over de honderd activiteiten organiseert. Deze activiteiten variëren van lezingen en congressen tot feesten, borrels en sportactiviteiten. Onze vereniging bestaat voornamelijk uit geschiedenisstudenten, maar ook alumni en verschillende donateurs. Omdat GSV Excalibur een studievereniging is hebben we geen winstoogmerk waardoor we geheel afhankelijk zijn van contributies, donaties en subsidies.

Wat heeft GSV Excalibur u te bieden?


Wij hebben als GSV een breed netwerk binnen historische en wetenschappelijke kringen in Nederland. Door ons diverse ledenbestand kunnen wij u onder de aandacht brengen bij een grote groep studenten en alumni.
Een samenwerking met GSV Excalibur kan voor uw bedrijf een uitstekende manier zijn om bekendheid te verwerven bij studenten. Dit betreft niet louter uw naamsbekendheid, maar schept ook duidelijkheid over uw bedrijfsactiviteiten bij een potentiële groep werknemers of stagiairs. Daarbij beperken onze activiteiten ons niet tot ons ledenbestand maar kennen wij ook open toegankelijke activiteiten.

Sponsoring

Wij hebben verschillende opties en mogelijkheden voor partnerschappen en sponsoring. Zo staan wij open voor verschillende soorten sponsoring. De verschillende opties zijn hieronder te vinden.

U kunt een banner met logo krijgen op de website onder het kopje sponsoring.

Ons Verenigingsblad verschijnt vijf keer per jaar en kent een oplage van 300 stuks (met uitzondering van de introductie-editie van 150 stuks). Ook kent het blad haar eigen webpagina welke tevens toegankelijk is voor oud- en niet-leden. Advertenties kunnen een hele, halve of kwart pagina in beslag nemen. Hiervoor kan gekozen worden voor een jaarcontract of voor een eenmalige advertentie. 

Via de social media zijn verschillende opties tot sponsoring mogelijk. We zijn actief op zowel Facebook als Instagram en houden op deze manier een actief contact met onze (oud)leden.

Onze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt verstuurd naar alle leden en donateurs. Hierin kunnen sponsoracties worden meegenomen waarbij u kunt denken aan zowel logo sponsoring als advertenties.

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact met ons op​

U kunt ons mailen via: excalibur@let.ru.nl