– English after Dutch –

Volgens artikel 29 en 30 van het huishoudelijk reglement heeft de vereniging een Raad van Advies, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. Deze raad heeft als doel het bestuur van de vereniging bij te staan, doormiddel van adviezen. Daarnaast heeft het de functie van vertrouwensorgaan van en voor de vereniging.

In het huidige collegejaar bestaat de RvA uit 5 leden; namelijk Imke van Dijk, Kim Lempereur, Rinke Angevaare, Stef Coenen en Fleur Schotman. 

Voor verdere vragen of opmerkingen aan de Raad van Advies kan een mail worden gestuurd naar raadvanadvies.gsv@gmail.com.

 

According to articles 29 and 30 of the rules of procedure, the association has a Council of Advice, consisting of a minimum of three and a maximum of six members. The purpose of this council is to assist the board of the association, through advice. It also has the function of confidential organ of and for the association.

In the current academic year, the council consists of five members, namely Imke van Dijk, Kim Lempereur, Rinke Angevaare, Stef Coenen and Fleur Schotman.

For further questions or comments to the Council of Advice, please email raadvanadvies.gsv@gmail.com.