Volgens artikel 29 en 30 van het huishoudelijk reglement heeft de vereniging een Raad van Advies, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. Deze raad heeft als doel het bestuur van de vereniging bij te staan, doormiddel van adviezen. Daarnaast heeft het de functie van vertrouwensorgaan van en voor de vereniging.

In het huidige collegejaar bestaat de RvA uit 5 leden; namelijk Jara van Schijndel, Jochem Kruit, Jordi Muriel Kneepkens, Jurre Bossink en Nicolette Oosterom. 

Voor verdere vragen of opmerkingen aan de Raad van Advies kan een mail worden gestuurd naar raadvanadvies.gsv@gmail.com.