Waarom studeren aan de Radboud Universiteit?

Waarom zou je voor de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit kiezen? Historici zijn nodig om op verantwoorde wijze ons gezamenlijke verleden te onderzoeken. De opleiding Geschiedenis aan de Radboud Universiteit is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in historische processen, gebeurtenissen, groepen en personen. Het gaat hierbij om een overzicht van de geschiedenis van de mensheid vanaf de vroege oudheid tot heden en om de samenhang binnen die geschiedenis. In dit historisch onderzoek pas je de verworven historische kennis en inzichten toe en diep je dit verder uit. Je leert vanuit een wetenschapsfilosofische invalshoek op het vakgebied te reflecteren, wordt aangezet tot interdisciplinair denken en getraind in schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Ook het verwerven van inzicht in het functioneren van historische kennis en historisch besef in de samenleving en op de arbeidsmarkt behoren komt bij onze opleiding aan bod.

Waarom lid van een studievereniging?

Waarom zou je lid worden van GSV Excalibur? GSV Excalibur is de studievereniging verbonden aan de opleiding geschiedenis van de Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit is de universiteit waar studieverenigingen en niet studentenverenigingen de toon aangeven. Anders dan bij studentenverenigingen zijn studieverenigingen nauw verbonden aan een specifieke opleiding en is het lidmaatschap zeer laagdrempelig. In tegenstelling tot studentenverenigingen kent GSV Excalibur als studievereniging dan ook geen sociale druk, ontgroeningen en soort gelijke zaken. GSV Excalibur is een democratische vereniging, waar iedereen zich welkom kan voelen. De studievereniging staat in goed contact met de opleiding en organiseert activiteiten die een toevoeging zijn op de studie geschiedenis en biedt ook ondersteuning bij de studie geschiedenis. ​

Naast studiegerelateerde biedt GSV Excalibur ook een breed scala aan sociale activiteiten aan om het contact tussen geschiedenisstudenten onderling en geschiedenisstudenten én docenten te bevorderen. Om deze redenen zijn dan ook bijna alle studenten geschiedenis lid van de studievereniging. Ga jij geschiedenis studeren in Nijmegen? Neem vooral contact op via excalibur@let.ru.nl, of kom er gewoon bij!