De vereniging ondervindt veel voordelen van de verschillende samenwerkingsverbanden die zij over de jaren is aangegaan. Tegenwoordig neemt de vereniging deel in de SGN (geschiedenis studievereniging uit heel Nederland), het SOFv (alle studieverenigingen aan de Radboud Universiteit) en LETO (alle studieverenigingen aan de letterenfaculteit van de Radboud Universiteit).