– English after Dutch –

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties, zoals GSV Excalibur. Hieronder vindt u het privacystatement, de afbeeldingsvoorwaarden en het protocol datalek van GSV Excalibur, waarmee de studievereniging voldoet aan de vernieuwde privacywetgeving. Vragen en/of opmerkingen kunt u naar excalibur@let.ru.nl mailen.

Privacy Statement

From 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (AVG) will apply. This means that from that date, the same privacy legislation will apply throughout the European Union. The AVG strengthens and expands privacy rights and increases responsibilities for organisations, such as GSV Excalibur. Below you will find GSV Excalibur’s privacy statement, images terms and conditions and data breach protocol, with which the study association complies with the updated privacy legislation. Questions and/or comments can be emailed to excalibur@let.ru.nl.

Privacy Statement