– English after Dutch –

De GSV neemt eveneens deel in het koepeloverleg van LETO Nijmegen. LETO representeert de belangen van studieverenigingen aan de letterenfaculteit naar de faculteit en naar het SOFv, mocht dit nodig zijn. Naast de bovengenoemde belangen die worden gepresenteerd zorgt LETO ook voor activiteiten voor de verenigingen die onderdeel zijn van de letterenfaculteit. Voor onze leden is het dus mogelijk om deel te nemen aan deze activiteiten.

 

The GSV also participates in the LETO Nijmegen umbrella association. LETO represents the interests of study associations at the Faculty of Arts to the faculty and to the SOFv, should the need arise. Besides the above-mentioned presented interests, LETO also provides activities for the associations that are part of the Faculty of Arts. It is therefore possible for our members to participate in these activities.