De GSV neemt eveneens deel in het koepeloverleg van LETO Nijmegen. LETO representeerd de belangen van studieverenigingen aan de letterenfaculteit naar de faculteit en naar het SOFv, mocht dit nodig zijn.

LETO bevindt zich momenteel nog in een formerende fase. Op verscheidene ALV’s is daarom besloten dat de GSV een afwachtende en kritische houding zal aannemen tegenover LETO, totdat duidelijker wordt wat de koepel gaat inhouden.