De GSV neemt eveneens deel in het koepeloverleg van LETO Nijmegen. LETO representeerd de belangen van studieverenigingen aan de letterenfaculteit naar de faculteit en naar het SOFv, mocht dit nodig zijn.
Naast de bovengenoemde belangen die worden gepresenteerd zorgt LETO ook voor activiteiten voor de verenigingen die onderdeel zijn van de letterenfaculteit.  Voor onze leden is het dus mogelijk om deel te nemen aan deze activiteiten.