– English after Dutch –

De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een historisch-wetenschappelijk congres. De leden bedenken een relevant thema en zoeken passende sprekers. De commissie bestaat uit twee delen: de Mailcommissie en de PR-commissie. De MailCo zorgt voor het organisatorische aspect en heeft contact met de sprekers. De PRCo is verantwoordelijk voor de promotie van de evenementen, voornamelijk via Instagram. De commissie werkt samen met Ex Tempore, het historisch studentenblad, en een deel van deze commissie bestaat uit hun leden. Houdt voor meer informatie de instagram in de gaten of mail naar congresgsvexcalibur@gmail.com.

The Congress Committee is responsible for organising a historical-scientific congress. The members come up with a relevant theme and find fitting speakers. The committee consists of two parts: the Mail Committee and the PR-committee. The MailCo takes care of the organisational aspect and is in contact with the speakers. The PRCo is responsible for the promotion of the events, primarily through Instagram. The committee works together with Ex Tempore, the historical student magazine, and part of this committee consists of their members. Keep a watch on the instagram for more information or mail to congresgsvexcalibur@gmail.com.