– English after Dutch –

De reiscommissie, de ReisCo, organiseert elk studiejaar twee reizen. Na de eerste tentamenperiode in november gaat de GSV op de Kleine Reis naar een locatie die relatief dicht bij huis is om een lekker weekend bij te komen van de tentamens. Tijdens de meivakantie vindt de Grote Reis plaats. Deze vindt plaats op een gave historische locatie verder weg. In het verleden is GSV naar Portugal, Georgië en voormalig Joegoslavië geweest! Tijdens deze reizen leer je je medereizigers veel beter kennen, zie je allerlei gave nieuwe plekken én leer je meer over een bepaalde stad of land. Met vragen kan je een email sturen naar travelcommitteegsv@gmail.com.

The Travel Committee, the ReisCo, organises two trips every academic year. After the first exam period in November, the GSV goes on the Small Trip to a location that is relatively close to home to spend a nice weekend recovering from the exams. During the May break the Big Trip will take place. This will take place in a cool historical location further away. In the past GSV has travelled to Portugal, Georgia and former Yugoslavia! During these trips you can get to know your fellow travellers a lot better, you see all kinds of cool new places ánd learn more about a certain city or country. With questions you can send an email to travelcommitteegsv@gmail.com.