– English after Dutch –

Zoals bij elke vereniging is het ook bij onze studievereniging van essentieel belang dat alle belangrijke documenten goed worden bijgehouden. Daarom is de belangrijkste taak van deze commissie, de Archiefcommissie, het organiseren van alle agenda’s, notulen en andere documenten van de commissies en deze te bewaren in het archief van de vereniging. Deze commissie is een gemakkelijke manier om de wereld van archivering te leren kennen. Het is ook een leuke manier om de vereniging te steunen. Als je hierin geïnteresseerd bent, is de Archiefcommissie het bekijken waard. Voor vragen kun je contact met ons opnemen via archiefcommissiegsv@gmail.com.

As with any association, it is essential that all important documents are properly maintained in our study association. Therefore, the main task of this committee, the Archive Committee, is to organise all agendas, minutes and any other documents of the committees and keep them in the archives of the association. This committee is an easy way to get to know the world of archiving. It’s also a nice way to support the organisation. If you are interested in this, the Archive Committee is worth checking out. For questions, please contact us at archiefcommissiegsv@gmail.com.