– English after Dutch –

De Internationaliseringscommissie is gestart in 2019 toen de Engelstalige track Comparative European History werd toegevoegd aan de reguliere track Nederlandse geschiedenis. Het belangrijkste doel van de InterCom is om internationale studenten te betrekken bij de GSV-activiteiten en om Nederlandse en internationale groepen bij elkaar te brengen. Naast het beantwoorden van vragen over internationalisering in de GSV en het organiseren van leuke evenementen, biedt de InterCom een goede mogelijkheid voor nieuwe leden (zowel Nederlandse als internationale) om te leren over commissiewerk. Het is de perfecte commissie om in te beginnen en de opgedane ervaring te gebruiken als springplank om later door te stromen naar andere commissies. Met vragen of tips voor een betere internationalisering kan je terecht bij internationalecommissiegsv@gmail.com.

The Internationalisation Committee was started in 2019 when the English track Comparative European History was added to the regular Dutch history track. The InterCom’s main objective is to include international students in the GSV activities and to bring Dutch and international groups together. Aside from answering any questions about internationalisation in the GSV and organising some fun events, the InterCom offers a good opportunity for new members (both Dutch and international) to learn about committee work. It is the perfect committee to start out at and use the gained experience as a springboard to move onto other committees later. With questions or tips for a better internationalisation you can email internationalecommissiegsv@gmail.com.