– English after Dutch –

De activiteitencommissie organiseert leuke activiteiten voor alle leden. We organiseren leuke spelletjes, karaoke-avonden en de dinerrouler. De activiteiten zijn laagdrempelig en iedereen is welkom om mee te doen en elkaar te leren kennen. Ook organiseren we elk jaar het spannende beerpongtoernooi. De kers op de taart is natuurlijk het ledenweekend. Voel je vrij om deel te nemen aan een van onze activiteiten om je hoofd uit de boeken te halen en te ontspannen! Voor meer informatie, vragen over activiteiten of andere prangende vragen kan de commissie bereikt worden via: activiteitencommissiegsv@gmail.com.

The Activities Committee organises fun activities  for all the members. We organise fun games, karaoke nights and the dinerrouler. The activities are easily approachable and everyone is welcome to join and get to know one another. We also organise the exciting beerpongtournament every year. The cherry on top is of course the members weekend. Feel free to join one of our activities to get your head out of the books and relax! For more information, enquiries about activities or other pressing questions, the committee can be reached at: activiteitencommissiegsv@gmail.com.