– English after Dutch –

This new committee plans to raise money for charity through a variety of activities next year. The money raised will then be transferred to among others the RAGweek foundation. This foundation chooses two new charities every year for which they, as well as other associations, can raise money. Since this committee is new, there are no fixed activities yet, so there is a lot of room for pitching ideas. Do you think you fit in with this committee and have creative ideas to raise money for charity? Then please join us!

Deze nieuwe commissie is van plan om volgend jaar geld in te zamelen voor het goede doel door middel van verschillende activiteiten. Het opgehaalde geld zal dan worden overgemaakt aan onder andere de stichting RAGweek. Deze stichting kiest elk jaar twee nieuwe goede doelen uit waarvoor zij, maar ook andere verenigingen, geld kunnen inzamelen. Omdat deze commissie nieuw is, zijn er nog geen vaste activiteiten, dus er is veel ruimte voor het pitchen van ideeën. Denk jij in deze commissie te passen en heb je creatieve ideeën om geld in te zamelen voor het goede doel? Sluit je dan bij ons aan!