– English after Dutch –

De Onderwijs- en Lezingencommissie, vaak afgekort als OnLeCo, richt zich op het organiseren van activiteiten met betrekking tot onderwijs en onderzoek binnen de afdeling Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oude Geschiedenis (GKO). De activiteiten hebben vaak de vorm van een lezing, waarin de docent vertelt over zijn eigen onderzoek. Hier wordt vaak een leuke draai aan gegeven, bijvoorbeeld door een kroeg- of lunchlezing te organiseren. Gezelligheid staat bij elke activiteit centraal en verder kom je veel te weten over de specialisaties van verschillende docenten. Een erg leuke commissie (al zeggen we het zelf)! De OnLeCo organiseert ook elk jaar het scriptiesymposium, waar verschillende studenten vertellen over hun geschreven scriptie en de jaarlijkse scriptieprijs wordt uitgereikt. Wil jij ons helpen met dit diverse takenpakket? Stuur dan een mailtje naar onderwijscommissiegsv@gmail.com.

The Education and Lecture Committee, often shortened as OnLeCo, focuses on organising activities related to education and research within the department of History, Art History and Ancient History (GKO). The activities often take the form of a lecture, in which the teacher will talk about their own research. This will often get a fun twist, for example by organising a pub- or lunch lecture. Coziness is a central aspect of each activity and furthermore, you will get to know a lot about the specialisations of various teachers. A very fun committee (if we can say so ourselves)! The OnLeCo also organises the thesis symposium every year, where different students tell about their written thesis and the yearly thesis award is granted. Would you like to help us with this diverse set of tasks? Then send an email to onderwijscommissiegsv@gmail.com.