– English after Dutch –

Elke vijf jaar vieren we het lustrum van onze mooie vereniging. Daarom hebben we elke vijf jaar ook een Lustrumcommissie, de LusCo, om dit jaar extra bijzonder te maken. De LusCo richt zich voornamelijk op activiteiten rondom de verjaardag van de GSV tijdens een memorabele lustrumweek. Tijdens deze week kun je meerdere soorten evenementen verwachten, zoals lezingen maar ook geweldige feesten. Ook zullen er door het jaar heen extra activiteiten zijn met een speciaal lustrum tintje. We hopen jullie allemaal te zien tijdens een van de activiteiten!

Every five years we celebrate the lustrum of our beautiful association. That’s why every five years we also have a Lustrum Committee, the LusCo, to make this year extra special. The LusCo mainly focuses on activities surrounding the birthday of the GSV during a memorable lustrum week. Multiple types of events can be expected during this week, like lectures but also amazing parties. There will also be some extra activities throughout the year with a special lustrum twist. We hope to see you all during one of the activities!