– English after Dutch –

De Podcastcommissie is een van de nieuwste commissies van de hele vereniging. Twee jaar geleden werd het opgericht als een commissie, maar pas vorig jaar begon het echt van de grond te komen. In tegenstelling tot de meeste activiteiten van de GSV is er bij de Podcastcommissie geen sprake van fysieke interactie, omdat het een volledig auditieve ervaring is. Jullie als luisteraars krijgen grappige en interessante discussies te horen van medestudenten geschiedenis over een veelheid aan onderwerpen, beschikbaar op elk moment dat je maar wilt luisteren. De podcast heet Rubilacxe, heeft een eigen logo en kan worden gestreamd op Spotify. De afleveringen bevatten een constante aanwezigheid van gastheren en -vrouwen en af en toe een gast, waarbij je inzicht krijgt in de gedachten en meningen van deze mensen over een groot aantal onderwerpen.

The Podcast Committee is one of the newest committees in the whole association. Two years ago it was formed as a committee, but only last year really began to take off. Unlike most of the activities of the GSV, the Podcast Committee does not involve any physical interaction, since it is an entirely auditory experience. You as listeners get to hear fellow history students have funny and interesting discussions about a multitude of topics, available at any moment you wish to listen. The podcast goes by the name of Rubilacxe, with its own logo and is available for streaming on Spotify. The episodes include the steady appearance of hosts, as well as the occasional guest, where you get to have an insight into these peoples’ thoughts, as well as their opinions on a plethora of topics.