Hoofdredacteur Emma Ruiter
Bestuursverantwoordelijke Bram Kuijt, secretaris van het 38e bestuur der GSV Excalibur Contact: hintredactie@gmail.com

Voor je ligt de stijlgids van het Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT). Deze stijlgids geeft een beknopte richtlijn en een overzicht van bepalingen voor het schrijven van artikelen. Mocht je na het lezen van deze gids nog vragen hebben, kun je natuurlijk altijd bij de hoofdredacteur terecht.

1. Artikelen
Artikelen vormen de basis van het tijdschrift. Het HInT heeft een aantal vaste rubrieken en kent iedere uitgave enkele vrije stukken. De invulling van artikelen wordt – in grote lijnen – in de vergadering besproken en is gekoppeld aan een vooraf bepaald thema.

De vaste rubrieken relevant voor gastauteurs zijn:

  • ‘Grenzeloos studeren’ (±550 woorden) waarin een student vertelt over zijn studie-ervaring in het buitenland.
  • ‘Studenten in het wild’ (±550 woorden) waarin een student vertelt over wat hij of zij naast zijn of haar studie doet. Dit kan variëren van een stage tot een bestuurstaak bij een sportvereniging.

Aandachtspunten:

  • Titel en ondertitel: alle vrije stukken dienen een titel en een ondertitel te hebben. Bij de vaste rubrieken hoeft dit niet, met uitzondering van de interviews. De interviews hebben dus wel een titel en ondertitel.
  • De eerste alinea: langere artikelen dienen te starten met een korte inleiding. Deze inleiding bestaat uit enkele regels die vetgedrukt in het HInT kunnen worden opgenomen.
  • Alinea’s: de lay-out van het HInT bestaat op iedere pagina uit twee kolommen. Zorg daarom dat je alinea’s niet te lang zijn; door de smalle kolommen neemt een alinea al snel veel ruimte in.
  • Tussenkopjes: ter structurering van langere artikelen hebben redacteuren de vrijheid tot het aanbrengen van tussenkopjes. Hierbij is het van belang dat de tussenkopjes niet te lang zijn en dat ze goed aansluiten op de inhoud van de daar onderstaande tekst.
  • Omvang: korte artikelen omvatten ongeveer 500 à 550 woorden (1 pagina), terwijl langere artikelen uit ongeveer 1.100 woorden (2 pagina’s) bestaan. Voor de lengte van artikelen is de tien procentregeling van kracht. Mocht een artikel te lang zijn, dan kan het voorkomen dat de redactie deze naar eigen goeddunken inkort.
  • Thema: voor iedere uitgave van het HInT vindt een themavergadering plaats. Het is belangrijk dat alle artikelen en rubrieken op enigerlei wijze gelieerd zijn aan het besproken thema.

2. Afbeeldingen
Afbeeldingen in het HInT worden – met uitzondering van omslag – zwart-wit gedrukt. Let hierop bij het kiezen van een afbeelding voor een artikel. Belangrijk is daarnaast dat het HInT geen rechten koopt om afbeeldingen te mogen gebruiken. Mocht je via internet op zoek gaan naar plaatjes, zoek dan via bijvoorbeeld Google met de functie ‘Instellingen>Geavanceerd zoeken>gebruiksrechten: onbeperkt’ te gebruiken of te delen ingeschakeld. Dit is belangrijk, want het schenden van rechten op foto’s kan een grote schadeclaim opleveren. Probeer bij het uitzoeken van de afbeeldingen ook te kijken naar de kwaliteit. Een plaatje met een dpi van 300 of meer wordt bij het drukken niet korrelig; 300 dpi is het minimum. Dit zijn plaatjes met een hoge resolutie en deze zijn vaak groter dan 1 MB.

3. Taal
De taal die we in het HInT gebruiken is Nederlands. Mocht je in het Engels willen schrijven, kan dit alleen na goedkeuring van de hoofdredacteur. Hij zal per artikel bepalen of er al dan niet van de regel mag worden afgeweken. Andere talen worden niet in overweging genomen. We zien graag dat artikelen in net en verzorgd Nederlands zijn geschreven. Weet je niet hoe je een bepaald woord spelt of welke vervoeging of constructie je kunt gebruiken, kijk dan op Onze Taal of in de Van Dale.

Aandachtspunten:

  • Engelse woorden of woorden in een andere vreemde (lees: niet-Nederlandse) taal, dienen schuingedrukt te worden. Bij twijfel kan altijd het Nederlands woordenboek hierop nagelezen worden, om te controleren of het woord in kwestie al opgenomen is in de Nederlandse taal.